Danes je 19.7.2024

Input:

Povezane osebe

26.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

2023.05.2.10 Povezane osebe

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Lastnik podjetja A je fizična oseba. Podjetje A je mm llll odkupilo 100-odstotni delež osnovnega kapitala družbe B. Družba B je mn llll odkupila 100-odstotni delež osnovnega kapitala družb C in D. Vsa podjetja so rezidenti. Podjetje D opravlja računovodske storitve za podjetja A, B in C, ki med seboj nimajo nobenih dobav blaga ali storitev. Podjetje B izkazuje še nepokrito davčno izgubo iz prejšnjih let. Kako so podjetja v letu llll povezane osebe glede na datume sprememb lastništva? Kako je treba poročati v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto llll za posamezno podjetje? Ali se v prilogo 17 vpisuje promet celega leta ali le od dneva spremembe lastništva? Ali se v promet štejejo tudi pogodbe o odstopih terjatev, cesije ...?

Za pravilno opredelitev je treba poznati definicijo povezanih oseb na relaciji