Danes je 28.11.2020

Input:

Računovodstvo za osnovna sredstva za mikro in mala podjetja

22.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali se nadstrešnica (projektna dokumentacija in nadzor, jeklena konstrukcija, kritina pločevina, gradbene storitve) šteje kot nepremičnina, amortizira s 3% stopnjo

 Da. Šteje se za objekt, ki ima po ZDDPO-2,  najvišjo dovoljeno stopnjo amortizacije 3%.

Kam se evidentira urejanje okolice - zunanja zasaditev (drevesa, travna ruša) ?

 Nabavno vrednost zgradbe, pridobljene z graditvijo, sestavljajo stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravno uporabo. Stroški ureditve oklice poslovne zgradbe povečujejo njeno nabavno vrednost, razen v primeru, da gre za samostojne funkcionalne objekte (npr. parkirišče) +. Torej se urejanje okolice zgradbe šteje k povečanju vrednosti objekta.

Z investitorjem prenove hotela smo sklenili pogodbo o prevzemu vseh del v povezavi z obnovo hotela _ inženiring. Zanima me kam naj knjižim storitve naših podizvajalcev, ki bodo za nas opravljali vsa gradbena dela (demotaža, elektrinstalacije,...) Ali lahko njihove storitve knjižim direktno na strošek 410? Kako naj ravnam v primeru, da bodo določene storitve konec leta že knjižene, račun investitorju z naše strani pa še ne bo izstavljen?

Pri presoji ali gre pri prenovi hotela za investicijo in posledično povečanje vrednosti sredstev ali za vzdrževanje je potrebno ugotoviti ali boste s prenovo povečali zmogljivosti ali podaljšali dobo koristnosti. V teh primerih je to investicija, ki povečuje vrednost sredstev. Za pripoznavanje stroškov gre kadar sredstva ohranjate v izvirni obliki in jih vzdržujete, da s tem ohranjate njihovo uporabno vrednost. Če gre za investicijo, potem storitve, ki so povezane z investicijo v prenovo objekta, do dokončanja investicije vodite na kontu 027 - Nepremičnine v gradnji oz. izdelavi. Ko jo zaključite (npr. ob pridobitvi uporabnega dovoljenja - če se ga za investicijo potrebuje), se prenese iz konta 027 na konto 021. Če