Danes je 17.4.2024

Input:

Razporeditev delovnega časa

17.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

2023.11.1.1 Razporeditev delovnega časa

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Delovni čas je pomemben institut delovnega prava, saj njegova razporeditev in organizacija delodajalcu omogoča učinkovito načrtovanje dela, delavcu pa na drugi strani omogoča usklajevanje njegovega zasebnega življenja s službenimi obveznostmi.

Pri urejanju delovnega časa je treba upoštevati več pomembnih vidikov. Varovanje zdravja in dobrega počutja delavcev je odvisno predvsem od dolžine delovnega časa, odmorov, počitka in dopusta ter tudi razporeditve delovnega časa. Pravna ureditev delovnega časa tudi vpliva na organizacijo dela pri delodajalcu. Prav tako je pomembno, da se delavcem omogoča usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Nenazadnje pa določitev dolžine delovnega časa vpliva tudi na plačo delavca in posledično stroške delodajalca. Pomembna sta tako sama dolžina delovnega časa, kot tudi njegova razporeditev, pri čemer je zakonodajalec iskal ravnotežje med potrebami po večji prilagodljivosti delodajalcev pri organizaciji delovnega časa ter potrebami po zaščiti delavčevih pravic in omogočanju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

Zakonske določbe

Definicijo delovnega časa vsebuje 142. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1), ki v prvem odstavku določa, da je delovni čas sestavljen iz efektivnega delovnega časa, časa odmora in časa upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom (1). Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (2). Efektivni delovni čas je hkrati tudi osnova za izračun produktivnosti dela (3). Polni delovni čas znaša 40 ur na teden, delavec in delodajalec pa lahko skleneta tudi pogodbo za delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa.

Razporejanje delovnega časa in tudi pogoji pod katerimi se začasno prerazporedi delovni čas, se določijo v pogodbi o zaposlitvi, oboje pa je sicer