Danes je 30.11.2023

Input:

Seštevanje prihodkov od povezanih oseb pri posebni ureditvi za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2022

7.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2.55 Seštevanje prihodkov od povezanih oseb pri posebni ureditvi za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2022

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

V skladu z davčno zakonodajo so povezane osebe družinski člani ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji, partner oziroma partnerica, s katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Za zakonca se šteje oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi in oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza. Šteje se, da oseba nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s to določeno osebo.

Prav tako sta povezani osebi zavezanca