Danes je 23.5.2024

Input:

Solidarnostne pomoči

17.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

5.4.1.5.1 Solidarnostne pomoči

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

ZDR-1 solidarnostnih pomoči ne določa. Te so običajno urejene v kolektivnih pogodbah ali v pravilnikih delodajalca. Tudi v primeru solidarnostnih pomoči velja pravilo, da je potrebno razmejevati med delavčevo delovno pravno pravico, ki jo določajo delovno pravni predpisi in njeno dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost. Kot napisano pri jubilejnih nagradah, je tudi v primeru solidarnostnih pomoči najprej potrebno ugotoviti, kakšna je delavčeva delovno pravna pravica. Ko je delovno pravni vidik jasen, pa je potrebno preučiti še obravnavo z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Na podlagi ZDoh-2 se solidarnostne pomoči uvrščajo med dohodek iz zaposlitve, ožje gledano pa med dohodke iz delovnega razmerja. To izhaja iz 2. točke 1. odstavka 37. člena ZDoh-2, ki določa, da med dohodke iz delovnega razmerja sodijo tudi solidarnostne pomoči. To pomeni da glede pravil obdavčitve z dohodnino primarno izhajamo iz pravil, ki so vezane na obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja.

Nadalje solidarnostne pomoči opredeljuje še v točki sedem 1. odstavka 44. člena ZDoh-2, kjer določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo enkratne solidarnostne pomoči do višine, ki jo določi vlada. Tudi v tem primeru je tako potrebno preveriti še kaj določa Davčna uredba (6105/2006 Ur.l.RS).

Člen davčne Uredbe, ki dodatno ureja solidarnostne pomoči je bil spremenjen