Danes je 17.4.2024

Input:

Spremembe in dopolnitve zakona o davčnem postopku - ZDavP-2N

20.12.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

2.5.10 Spremembe in dopolnitve zakona o davčnem postopku - ZDavP-2N

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Državni zbor RS je na svoji 5. redni seji dne 15.12.2022 sprejel novelo ZDavP-2N.

Novela ZDavP-2N naslavlja prenos direktiv v slovenski pravni red in nekatere druge rešitve, katerih cilj je lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Cilj novele zakona je zagotoviti transparentno, učinkovito in pravilno izvajanje v praksi, utrditi pravno varnost in predvidljivost, zavezancem za davek poenostaviti postopke, odpraviti administrativna bremena in z njimi povezani stroške, olajšati izpolnjevanje obveznosti ter zagotoviti odločanje v predpisanem roku.

Poglavitne rešitve sprememb ZDavP-2 so:

 • razširitev avtomatične izmenjave podatkov med državami članicami EU, dopolnitve glede postopka skupnega dogovarjanja in ustrezen prenos Direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU;

 • uvedba obveznosti poročanja za operaterje digitalnih platform;

 • razkritje določenih podatkov upravičeni osebi, ki jih potrebuje za izpolnitev obveznosti;

 • za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) in

 • napoved za odmero akontacije dohodnine ni več omejena na eno leto.

V slovenski pravni red se prenaša Direktiva 2021/514/EU. Direktiva Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena. S temi spremembami so bile uvedene predvsem obveznosti poročanja, nato pa še sporočanje drugim državam članicam EU, ki se nanaša na finančne račune, vnaprejšnja davčna stališča s čezmejnim učinkom in vnaprejšnje cenovne sporazume, poročila po posameznih državah ter čezmejne aranžmaje, o katerih se poroča. Tako se je širil obseg avtomatične izmenjave podatkov. Z Direktivo 2021/514/EU se uvajajo spremembe, ki se nanašajo na vse oblike izmenjave informacij in upravnega sodelovanja, in sicer se določajo jasnejši roki in tesnejše upravno sodelovanje.

Uvaja se tudi obveznost poročanja za operaterje spletnih platform, ki bodo morali davčnemu organu poročati informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo prek take platforme. Poročanje o poslovni dejavnosti vključuje najem nepremičnin, osebne storitve, prodajo blaga in najem katerega koli načina prevoza.

Rešitve, pomembne z vidika lažjega izpolnjevanja davčnih obveznosti in zagotovitve ustreznega prenosa direktiv EU, so tudi:

 • razkritje določenih podatkov upravičeni osebi, ki jih potrebuje za izpolnitev obveznosti (19. člen ZDavP-2);

 • izrecna navedba obveznosti predložitve podatkov in dokumentacije tudi za namene izpolnitve obveznosti, ki so povezane z mednarodnim sodelovanjem (39. člen ZDavP-2);

 • za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo potreboval KDP (85.a člen ZDavP-2);

 • uvedba posebnega pravila glede vrstnega reda plačila DPN, DDD ali DMV (93. člen ZDavP-2);

 • dopolnitev določbe v zvezi z izdajo odločbe v primeru poroštva (148. člen ZDavP-2);

 • dopolnitve glede postopka skupnega