Danes je 31.3.2023

Input:

Spremembe in dopolnitve Zakona o finančni upravi - ZFU-B

15.2.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2023.02.1.1 Spremembe in dopolnitve Zakona o finančni upravi - ZFU-B

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Državni zbor RS je na svoji 5. redni seji, dne 15. 12. 2022, sprejel novelo ZFU-B. Na novelo ZFU-B je DS na izredni seji, dne 21. 12. 2022, z veliko večino izglasoval veto. DZ je dne 24. 1. 2023 na svoji 6. redni seji ponovno odločal o noveli ZFU-B in jo sprejel. Uradni list RS 14/2023, 3. 2. 2023, vsebuje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B), ki začne veljati 18. 2. 2023.

Novela ZFU-B naslavlja imenovanje direktorjev FU, način odločanja, dodelitev posameznega postopka drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje in odvzem pooblastil inšpektorju ter finančno preiskavo. Z novelo ZFU-B se odpravljajo določbe, uvedene z zadnjo novelo tega zakona (ZFU-A), zapisane v zakon v času prejšnje vlade, predvsem v delu, ki predstavlja odstop od sistemske ureditve, za katerega ni izkazan utemeljen razlog. Tako se ukinjata poseben položaj direktorjev FU in kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih davčnega postopka. Določa se tudi novo pooblastilo, tj. omogočanje uporabe tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga pri opravljanju finančne preiskave, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bile storjene najtežje kršitve predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in DDV, vključno z zagotovitvijo medsebojne pomoči pristojnim organom EU in držav članic EU.

Z uveljavitvijo novele ZFU-B se