Danes je 2.10.2023

Input:

Spremenjeni in novi SRS in izkaz poslovnega izida 2024

14.7.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

1.62 Spremenjeni in novi SRS in izkaz poslovnega izida 2024

Darinka Meško, mag.

Strokovni svet SIR je na predlog Komisije za SRS dal dne, 19.6.2023, v javno razpravo spremembe in dopolnitve SRS. Odprta je javna razprava, ki traja od 19. junija do 19. septembra 2023. V javno razpravo dane spremembe in dopolnitve so dosegljive na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo (https://www.si-revizija.si/).

Kratek povzetek predlaganih sprememb in dopolnitev v zvezi s postavkami Izkaza poslovnega izida

SRS 12 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

  • - Začetno računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev:
    1. stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, porabo materiala oziroma prejem storitev v povezavi z opravljanjem dejavnosti;
    2. stroški rezervacij - kasneje obračunani dejanski zneski se krijejo neposredno v breme ustreznih rezervacij;
    3. stroški