Danes je 28.2.2024

Input:

Vodenje evidenc po novem (novela ZEPDSV-A)

24.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Prosim za pomoč kako voditi delovni čas za voznike tovornih vozil...

 

Najpomembnejša v zvezi z evidenco delovnega časa za voznike tovornih vozil je pravilna in dosledna raba tahografa tudi za beleženje drugih del, ne le vožnje. Na ta način je omogočena ugotovitev števila ur vožnje, ur natovarjanja in raztovarjanja, čiščenja, tehničnega vzdrževanja, ipd. Ravno v primeru voznikov je še toliko bolj pomembno, da se svojih obveznosti v zvezi z evidentiranjem delovnega časa zavedata obe strani. Priporočamo, da delavcem pojasnite pomen evidentiranja in jim podate natančna navodila, hkrati pa naj delodajalec redno izvaja kontrole delovanja in uporabe tahografov ter spremlja izrabo počitkov in odmora med delovnim časom delavcev.

 

Kako voditi delovni čas za potnike na terenu?

 

Nič drugače, kot za ostale. Delavec še vedno vsak dan pride na delo in vsak dan z dela odide. Oba časovna trenutka je treba zapisati, da sta evidentirana. Načinov za izvedbo tega je mnogo – delavec lahko ima pri sebi seznam oz. tabelo, v katero vpisuje čas prihoda in odhoda z dela, ali te podatke dnevno(!) sporoča nadrejenemu, ki jih nato dnevno vpisuje v evidenco, ali pa delavec čas prihoda in odhoda sporoči delodajalcu s klicem ob zaključku delovnika, z sms sporočilom, ipd., delodajalec pa tak podatek nato vpiše v evidenco.

Delavci morajo izrabiti tudi odmor ter dejstvo, da so ga izrabili, evidentirati.

 

Ali je nujna registracija odmora, če je malica organizirana znotraj podjetja?

 

Jasnega stališča IRSD in pristojnega ministrstva še ni. ZEPDSV jasno določa katere podatke mora delodajalec dnevno vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa (18. člen ZEPDSV), med njimi tudi izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom. Pri tem zakon ne določa nobenih izjem glede evidentiranja odmora v primeru, ko je malica organizirana znotraj podjetja. Primeroma svetujemo, da navedeno uredite v splošnem aktu delodajalca, vseeno pa mora biti iz evidence o izrabi delovnega časa jasno razvidno, da je delavec vsakodnevno tudi res izrabil odmor in tudi v kakšnem obsegu.

 

Za katere osebe je vodenje evidenc o delovnem času obvezno, kateri podatki morajo biti iz evidence delovnega časa razvidni?

 

Za delavce, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu, se pa kot delavec v smislu tega zakona šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca, in oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke:

  1. podatke