Danes je 17.4.2024

Input:

Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 2023

6.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 20 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

S.p. normiranec je dalj časa v staležu. Ali se za znesek nadomestila morajo povečati prihodki? (Nekje sem zasledila, da se to ne všteva med prihodke, ampak bo upoštevano v letni odmeri dohodnine.) Prosim za pojasnilo.

Ne gre med prihodke. Ti prispevki niso v breme zavezanca in se posledično ne knjižijo med prihodke. Bolniško nadomestilo obračuna in izplača ZZZS (bruto, prispevke in v nekaterih primerih tudi akontacijo dohodnine). To bolniško nadomestilo bo vključeno v letni IID (verjetno bo to edina postavka), od prejemka bo obračunana dohodnina z upoštevanjem splošne olajšave po lestvici. Nadomestilo je samostojna vrsta dohodka in nima zveze z DohDej.

S.p. normiranec je prejel v letu 2023 subvencijo za sofinanciranje delovnih mest - samozaposlitev. Samozaposlen mora biti najmanj za obdobje treh let. Med prihodki leta 2023 zajamemo 1/3 subvencije?

Med prihodke 2023 zajamete 1/3 subvencije.

Podjetje je kupilo nepremičnino/gostinski lokal v decembru. Ali to upoštevati v obračunu (olajšava)?

Olajšava za investiranje se ne more uveljavljati za nakup nepremičnine (66/a člen ZDoh-2).

Davek od dohodka pravnih oseb se za leto 2023 plačuje po nespremenjeni stopnji 19%, medtem ko je potrebno akontacijo za 2024 obračunati od osnove za davek 2023 po 22% stopnji. Bo to držalo?

Čeprav je tema današnje klepetalnice "Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 2023" vseeno odgovarjam: drži.

Normiranec (popoldanski s.p.) je prodal osnovno sredstvo. Ali se prihodki od prodaje osnovnega sredstva vštevajo v skupni znesek prihodkov od katerih potem odštejemo normirane odhodke?

Zavezanec-normiranec, ki pri prodaji OOS ustvari:

prihodek/dobiček (tj. čisti donos ob odtujitvi je večji od knjigovodske vrednosti OOS), ga v DohDej izkaže med prihodki po računovodskih predpisih, s čemer so ti prihodki vključeni tudi med davčno priznane prihodke, ki so podlaga za določitev višine normiranih odhodkov;

odhodek/izgubo (tj. čisti donos ob odtujitvi je manjši od knjigovodske vrednosti OOS), je ne izkaže v DohDej, niti med prihodki (s prodajo ni bil ustvarjen prihodek/dobiček, temveč odhodek/izguba), niti med odhodki (odhodki se priznajo v normirani višini davčno priznanih prihodkov, in ne v dejanskem znesku).

Normirani s.p. ima eno zaposleno osebo za nedoločen čas za polni delovni čas. Za zaposleno osebo ima oproščene prispevke za zaposlovanje. Ali so ti oproščeni prispevki prihodek?

Država pri spodbujanju zaposlovanja delodajalcem ponuja vrsto ugodnosti, večinoma v obliki oprostitve nekaterih oblik prispevkov. Take spodbude se za računovodske namene obravnavajo kot prejete državne pomoči ali podpore. Po vsebini gre običajno za državne pomoči, povezane s prihodki. Mednje spada denimo tudi nevračljiv dolg, ki ga organizaciji ni treba plačati. V praksi to poznamo kot oprostitev plačila prispevkov.

Obrtna zbornica svojim članom povrne določen znesek denarja, ki ga člani namenijo za izobraževanja, ki jih ne organizira Obrtna zbornica. To so nepovratna sredstva. Se ta nepovratna sredstva smatrajo kot prihodek?

Nepovratna sredstva OPZS so prihodek in ga v DohDej zavedete kot drugi prihodki.

S.p. normiranec je bil od januarja do novembra 2023 popoldanski s.p., z decembrom pa polni s.p. . Zaposlenih ni imel niti kot popoldanec, niti sedaj kot polni s.p. . Se v tem primeru prizna 80% normiranih odhodkov od 12.500 ali od 50.000 evrov?

V obravnavanem primeru zavezanec ne izpolnjuje pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti), kar pomeni, da se davek izračuna po lestvici 80 % do 12.500,00 evrov.

Podjetnik, obdavčitev po normiranih odhodkih - prosim za pojasnilo za refundacijo bolovanja.

Ne gre med prihodke. Ti prispevki niso v breme zavezanca in se posledično ne knjižijo med prihodke. Bolniško nadomestilo