Danes je 19.7.2024

Input:

Povračila stroškov zaposlenim

1.7.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj. 

Delodajalec poskrbi za prehrano na delovnem mestu (imajo kuhinjo, kuharja). Če se delavec ne želi prehranjevati v službeni kuhinji – menzi, ali je v tem primeru upravičen do izplačila stroškov za prehrano ali ne?

V kolikor mu zdravstveno stanje to onemogoča, drugače ne. Imejte pa v svojem internem aktu opredeljeno pogoje za upravičenosti do denarnega nadomestila. Sama želja delavca brez ustreznih dokazil, to ne more biti.

V kolikem času moramo delavcu izplačati potne stroške za službeno potovanje?

V naslednjem mesecu najkasneje do 18. v mesecu , ko je delavec oddal obračun stroškov službenih potovanj.

Odpravnina ob upokojitvi in odpravnina ob zaprtju s.p. - če je podpisan dogovor z delavcem o nižjem izplačilu odpravnine, kot jo določa zakon, je ustrezno? Minimalna plača se vsako leto povišuje, skladno s tem, s.p. delavcem izplača minimalno plačo, vendar je ne opredeli z aneksom k pogodbi o zaposlitvi, ali v primeru odpravnine, obračuna osnovo kot je navedena v pogodbi o zaposlitvi? Prihodki podjetnika ne omogočajo izplačilo slovenskih povprečnih plač ob upokojitvi, je pa vsem udeležencem interes, da poslujejo oz. obdržijo službo do upokojitve.

Možen je dogovor o nižji višine odpravnine kot je pravica po zakonu oziroma vašem internem aktu ali KP, ki velja za vas. Zastaralni rok pri terjatvah iz delovnega razmerja je 5 let in v tem času si lahko delavec kadarkoli premisli in dogovor ne bo veljal več. V drugem primeru - pogodba o zaposlitvi: osnova iz pogodbe o zaposlitvi in zato delavec dobi razliko do minimalne plače, če osnovna plača je manjša od minimalne plače za posamezno leto. Osnova za odpravnino je delavčeva bruto plača, ki pa vsebuje poleg osnovne plače še vse dodatke in tukaj ni pomembno kaj piše v pogodbi o zaposlitvi.

Podjetje obračuna napotenemu