Danes je 17.4.2024

Input:

Obračun DDPO za leto 2023 za gospodarstvo

7.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali se strošek nočitve za zaposlenega šteje med reprezentanco in je s tem posledično davčno nepriznan strošek v višini 50%. Zaposleni ima terensko delo, zaradi oddaljenosti od sedeža podjetja je moral tam prespati. Prejet račun od prenočišča smo knjižili na konto 417. V davčni bilanci pa upoštevali kot davčno nepriznan strošek v višini 50% pod zap. št. 6.24. Je omenjeno pravilno?

Osebno menim, da gre v celoti za davčno priznane odhodke in ne za reprezentanco. V kolikor je račun za nočitev plačal zaposleni delavec in je obračunan v potnem nalogu, potem ni potrebno da bi bil ta račun izstavljen na podjetje, ker zahtevek za povračilo potnih stroškov poda delavec (delavec v bistvu izstavlja račun za povračilo potnih stroškov podjetju).

Zaposlen uporablja službeno vozilo. Strošek nočitve pa je direktno na podjetje. Vseeno davčno priznan odhodek v celoti?

Osebno bi strošek nočitve priložil potnemu nalogu.

Zaposlen je preko službenega telefona doniral 5 eur ( izkazano na prejetem računu od telekoma). 5 eur smo knjižili na donacije na konto 754 in v davčni bilanci upoštevali kot davčno nepriznan strošek pod zap.št. 6.20 nepriznani odhodki za donacijo. Je omenjeno pravilno?

Pravilno. Izpolnite še zap. št. 15.15. in prilogo 9.

Na računu ni zabeleženo za kaj je doniral (gre za znesek 5 eur), tako da glede izpolnitve zap.št. 15.15. najbrž ni nujno potrebno, kajne?

V obravnavanem primeru je možno pridobiti razčlenjen izpis telefonskega operaterja. Izpolnitev zap. št. 15.15. in priloge 9 je izbirna.

Ali se lahko kot davčno olajšavo v višini 40% investiranega zneska koristi za tablico (tablični računalnik) in nov strežnik? Amortizacija 50%?

Seveda lahko (55/a člen ZDDPO-2).

Pri podatkih o terjatvah in obveznostih do tujine se poroča le v primeru da ima podjetje na dan 31.12.2023 ODPRTE terjatve in/ali obveznosti. V kolikor posluje s tujino a na dan 31.12.2023 nima odprtih obveznosti in/ali terjatev se obrazec ne izpolnjuje. Prosim vas za informacijo ali je tako pravilno?

Pravilno.

Ali je donacija za nakazilo s.p., ki se ukvarja z izvajanjem športnih vadb in organizacijo športnih tekmovanj, za športni dogodek davčno priznan strošek? Ga je potrebno izvzeti iz davčne bilance v celoti?

ZDDPO-2 v prvem odstavku 59. člena med drugim določa, da zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za športne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 1% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Na podlagi navedenega menim, da je potrebno obravnavani znesek izvzeti iz davčne bilance v celoti.

Podjetje je kupilo električno vozilo za katerega ne bomo odbijali DDV, saj ne bomo vodili evidenc vožnje za privatne namene.

Ali zavedemo avto v register osnovnih sredstev brez DDV in obračunamo amortizacijo od neto zneska?

Ali DDV knjižimo med poslovne odhodke , ki ne bodo davčno priznani?

Ali lahko koristimo olajšavo, ki velja za električna vozila?

  1. električno vozilo zavedete v ROS brez DDV-ja in obračunate