Danes je 5.12.2022

Naročilnica - On-line seminar - Naročilnica on-line seminar
Izkaz in načrt denarnih tokov na praktičnih primerih

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 25. 11. 2022

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 10

Cena: 89,00 EUR + DDV

Vsebina:

V razvoju podjetništva je pomembno, da organizacije vedo kdo smo, kam se lahko uvrščajo, kaj zahtevati od poslovnih partnerjev in kaj nuditi financerjem v primeru, da jih potrebujemo za kratkoročno ali dolgoročno financiranje poslovanja.

Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti, plačilni sposobnosti in s tem predstavimo oceno denarnega toka.

Ob začetku leta, mesečno, za javne in občinske razpise ter finančne inštitucije je treba narediti načrte denarnega toka in plačilne sposobnosti.

Cilj našega kratkega e-seminarja je ponuditi strokovno praktična znanja in informacije s področja postopkov načrtovanja in analiziranja računovodskih izkazov, načrtovanja in izdelavi denarnega toka ter razumevanje njegove vsebine, ki je usodnega pomena za obstoj, razvoj in poslovanje organizacije.

 

Vsebina:

  • Kaj je denarnik tok
  • Kako se ga izračuna
  • Kakšne informacije zagotavlja
  • Kaj pomeni denarni tok
  • Kaj zanima banke
  • Kako se načrtuje denarni tok
  • Ugotavljanje plačilne sposobnosti


Predavatelji:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstvo in podjetništva. Predava na višjih, visokih šolah ter fakultetah ter sodeluje z organizacijami, podjetniki in zbornicami. Je izvajalka strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja strokovne in znanstvene članke. Je urednica nekaterih strokovnih praktikumov in njena značilnost je, da združuje teorijo in prakso, ki jo prenaša med udeležence.