Danes je 23.5.2024

Stroški (SRS 12 - Stroški materiala in storitev in SRS 13 - Stroški dela in stroški povračil) - merjenjeArhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški vzdrževanja poslovne zgradbe (kontiranje)Arhiv

15.5.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Določitev obdobja najema - Kratkoročni najem z brezplačnim obdobjem najema (primer)Arhiv

18.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pripoznavanje najemnine pri mikro in majhni organizaciji (primer)Arhiv

18.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje nakupa šotoraArhiv

18.12.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun DDPO 2021video

3.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:16:32

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - odprava pripoznanjaArhiv

15.5.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Amortizacija in amortiziranje sredstev v podjetjuvideo

6.8.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:04:07

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Izvoz v svojem imenu in za svoj račun (kontiranje)Arhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Primanjkljaj opreme (primer)Arhiv

15.5.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - vrednostnice - poštne znamke (primer)Arhiv

5.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vlaganja v nepremičnino v tuji lasti (primer)Arhiv

15.5.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja proizvodov - kratkoročne terjatve do kupcev v državi (primer)Arhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški obresti (primer)Arhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nakup pranja službenega vozila (kontiranje)Arhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun amortizacije licence (primer)Arhiv

28.6.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Terjatve (SRS 5) - pripoznavanjeArhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Oblikovanje popravka terjatev - individualna slabitev (primer)Arhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun DDPO 2023videoGarancija

20.2.2024, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:59:08

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Amortizacija in amortiziranje sredstev v podjetjuvideo

26.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:01:03

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Oslabitev vrednosti licence (primer)Arhiv

28.6.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja terjatve (primer)Arhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - pripoznavanjeArhiv

15.5.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Najem avtomobila kot bonitetaArhiv

5.2.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Premium

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - DDV od prejetih predujmov (primer)Arhiv

5.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Spremembe SRS v letu 2019: najemi, osnovna sredstva in drugovideoGarancija

21.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:45:59

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Stroški dela (kontiranje)Arhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poslovni prihodki - storitve svetovanja (primer)Arhiv

30.10.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Rezervacije pri sporu z zaposlenimi (primer)Arhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški (SRS 12 - Stroški materiala in storitev) - razvrščanjeArhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Popravek ob zaprtju s.p. zaradi izkoriščene olajšaveArhiv

28.8.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Začetno računovodsko merjenje najemov (sprememba SRS 1 z začetkom uporabe z dnem 1. 1. 2019)Arhiv

18.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poslovni prihodki - prodaja trgovskega blaga na domačem trgu - reklamacija brez vračila blaga (primer)Arhiv

30.10.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Organizacija poleg kupljenega vozila prejme še brezplačen servis (primer)Arhiv

26.6.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje lizinga pri podjetniku najemojemalcuArhiv

1.7.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poslovni prihodki - prodaja trgovskega blaga na domačem trgu - reklamacija z vračilom blaga (primer)Arhiv

30.10.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški (SRS 12 - Stroški materiala in storitev in SRS 13 - Stroški dela in stroški povračil) - pripoznavanjeArhiv

22.7.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poslovni prihodki - prodaja proizvodov in storitev ID zavezancu (primer)Arhiv

20.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Odpis terjatve (kontiranje)Arhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Terjatve (SRS 5) - odprava pripoznanjaArhiv

6.8.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nakup zgradbe po modelu revaloriziranja (kontiranje)Arhiv

15.5.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Amortiziranje najemov (sprememba SRS 1 z začetkom uporabe z dnem 1. 1. 2019)Arhiv

18.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Povračilo stroškov prevoza za zaposlenega na delo in z dela in na službeni potivideo

30.5.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:19:28

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Neopredmetena sredstva (SRS 2) - odprava pripoznanjaArhiv

28.6.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Darilo umetniška slikaArhiv

24.1.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Začetno stanje pravice do uporabe sredstva (primer)Arhiv

25.1.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje in DDV za bivalni in poslovni del objektaArhiv

5.5.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium