Danes je 6.12.2023

Tečajne razlikeArhiv

11.11.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Evidentiranje tečajne razlikeArhiv

21.6.2021, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

777 - Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugihArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

744 - Odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupiniArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vplivi sprememb deviznih tečajev (MRS 21)

1.1.2019, Vir: EUR-Lex

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

123 - Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujiniArhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

745 - Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznostiArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

221 - Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujiniArhiv

22.7.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

081 - Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujiniArhiv

25.8.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Uvedba evra (SOP 7)

1.1.2019, Vir: EUR-Lex

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Prenos pogodbe o finančnem najemuArhiv

16.6.2017, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

132 - Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še neopravljene storitveArhiv

27.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prenehanje uporabe kapitalske metodeArhiv

3.2.2017, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Blagovni kreditArhiv

19.4.2022, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo 15 po MSRP za leto 2022 Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosaGarancija

16.1.2023, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

746 - Odhodki iz drugih poslovnih obveznostiArhiv

3.11.2015, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa po MSRP za leto 2022Garancija

16.1.2023, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Spremenjeni in novi SRS in izkaz poslovnega izida 2024Garancija

14.7.2023, Darinka Meško, mag., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Razlika, nastala pri plačilu v drugi valutiArhiv

17.9.2018, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Premium

Pojasnilo 11 po MSRP za leto 2022 Naložbe v pridružena podjetjaGarancija

16.1.2023, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 2022

7.3.2023, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

743 - Odhodki iz drugih finančnih obveznostiGarancija

24.1.2023, Kristinka Vuković Sonja Kerma Urška Juršev , Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje asignacijske pogodbeArhiv

31.5.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Bančni računArhiv

26.6.2018, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev , Vir: Verlag Dashöfer, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

778 - Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izidaArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prevrednotovanje kratkoročnih dolgovGarancija

11.2.2016, Jana Močnik, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Finančni odhodki - konti skupine 74Garancija

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

112 - Devizna sredstva na računihArhiv

7.1.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

PSR 10 - KonsolidiranjeGarancija

5.2.2016, vir: Slovenski inštitut za revizijo, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

121 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujiniArhiv

21.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

060 - Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednostiArhiv

21.10.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje terjatev in obveznostiArhiv

23.5.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Oddaja bilanc za leto 2017

14.3.2018, Spec. Sonja Kermat. univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Najem avtomobila v Sloveniji in pisarne v UkrajiniArhiv

21.8.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Naložbene nepremičnineGarancija

9.1.2023, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

DobaviteljiArhiv

21.1.2021, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Primeri denarnih tokov po Slovenskih računovodskih standardihArhiv

13.12.2021, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vrednotenje finančnih sredstev po nabavni vrednostiArhiv

27.6.2018, Darko Bohte s.p. in Luka Godnič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium