Danes je 23.5.2024

011 - Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednostiArhiv

21.7.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prevrednotovanje zgradbe na zahtevo bankeGarancija

27.3.2024, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prevrednotenje naložbenih nepremičninArhiv

10.2.2016, Lepa Jovanovska Petrović in Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčno evidentiranje računa tuje fizične osebe za nepremičninoArhiv

19.9.2018, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Naložbene nepremičnine (MRS 40)

1.1.2019, Vir: EUR-Lex

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Naložbene nepremičnine po SRS 6Arhiv

11.1.2019, Lepa Jovanovska Petrović , Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

NepremičnineArhiv

17.1.2020, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun DDPO: Prihodki (postavke 1-4)Arhiv

28.1.2020, mag. Dejan Petkovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Naložbene nepremičnineGarancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Finančni odhodki - konti skupine 74Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Statusno preoblikovanje z nepremičninoArhiv

10.12.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Domača delavnica podjetnika in stroškiArhiv

24.5.2019, mag. Aleksandra Heinzer in mag. Katja Erjavšek Malič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčni in računovodski vidik oddajanja fizični osebiArhiv

6.5.2020, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nepremičnine - test znanja Garancija

21.5.2024, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Premium

Spremembe SRS in bilanca stanja 2024Garancija

18.12.2023, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

023 - Zgradbe, vrednotene po modelu revaloriziranjaArhiv

11.12.2018, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

019 - Oslabitev vrednosti naložbenih nepremičninArhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

022 - Zemljišča, vrednotena po modelu revaloriziranjaArhiv

29.2.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Dokapitalizacija ali prodaja zemljišča podjetju?Arhiv

24.9.2018, Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prevrednotenje v mikro podjetjuArhiv

13.3.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

OslabitevArhiv

10.11.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nepremičnine in njihova obravnavaArhiv

12.7.2021, S.F., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

017 - Naložbene nepremičnine v gradnji oziroma izdelaviArhiv

28.4.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Izbirni možnosti za merjenje naložbenih nepremičnin po pripoznanjuArhiv

20.2.2017, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Odpis vrednostiGarancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja nepremičnine d.o.o. z nemškim lastnikomArhiv

29.7.2019, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritevGarancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pravilnik o računovodstvu za zasebnike (vzorec)Arhiv

7.6.2023, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Najemi (MRS 17)

1.1.2019, Vir: EUR-Lex

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Naložbene nepremičnineArhiv

10.2.2016, Lepa Jovanovska Petrović, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo 16 po MSRP za leto 2023 Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položajaGarancija

11.12.2023, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

021 - Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednostiArhiv

15.1.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo 4 po MSRP za leto 2023 Merjenje poštene vrednostiGarancija

11.12.2023, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Primer obračuna po kapitalski metodiArhiv

2.2.2017, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Dohodninski in DDV vidik poslovnega prostora ob upokojitvi s.p.Arhiv

18.11.2022, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Naložbe v zlato, srebro in druge plemenite kovine (primeri knjiženja po SRS 2024)Garancija

29.4.2024, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium