Danes je 18.6.2024

Posojilna pogodba (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Posojilna pogodba z direktorjem in upokojitev direktorja oziroma lastnikaGarancija

25.4.2024, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Erika Režek, davčna svetovalka z licenco ZDSS, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

180 - Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb organizacijam v skupiniArhiv

5.4.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obresti med povezanimi osebami

13.6.2023, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nakup nepremičninArhiv

27.8.2022, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

970 - Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v skupiniArhiv

4.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

743 - Odhodki iz drugih finančnih obveznostiArhiv

24.1.2023, Kristinka Vuković Sonja Kerma Urška Juršev , Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kratkoročne in dolgoročne finančne naložbeArhiv

10.2.2016, Jana Močnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Posojilo matične družbeArhiv

23.6.2022, Mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Posojilo lastniku podjetjaArhiv

18.7.2018, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in posojila za zaposleneGarancija

22.4.2024, Erika Režek, davčna svetovalka z licenco ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Odgovori na vprašanja glede obveznosti in terjatevArhiv

2.3.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje nakupa od fizične osebe na obrokeArhiv

25.2.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nakazilo sredstev pred izbrisom na svoj osebni računArhiv

30.4.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kreditna pogodba (komentar)Arhiv

19.5.2016, Aleš Kobal, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi plus | MSRP | Premium

Financiranje odvisne (hčerinske) družbe - posojilo med povezanima osebamaArhiv

21.12.2023, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

280 - Kratkoročne obveznosti za obrestiArhiv

26.9.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

184 - Kratkoročno dana posojila z odkupom obveznicArhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

PosojilaGarancija

10.6.2024, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Dolgoročni dolgovi (obveznosti) - razvrščanjeArhiv

11.1.2019, Fenja Borštner, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

273 - Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujiniArhiv

5.4.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

976 - Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih osebArhiv

4.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

270 - Kratkoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupiniArhiv

5.4.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

112 - Devizna sredstva na računihArhiv

7.1.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pravilnik o spremembah pravilnika o priznani obrestni meriArhiv

1.2.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

150 - Kratkoročne terjatve za obrestiArhiv

21.7.2023, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obresti za posojila, pridobljena po ugodnejših pogojihArhiv

15.1.2021, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Podjetje kupi drugo podjetjeArhiv

9.5.2021, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun DDPO 2017

25.1.2018, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obresti za posojila pridobljena po ugodnejših pogojihArhiv

19.12.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Računovodski in davčni vidik posojila lastnikuArhiv

20.9.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

272 - Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v državiArhiv

5.4.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)Garancija

29.1.2024, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

276 - Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih osebArhiv

26.9.2023, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

972 - Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v državiArhiv

28.4.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

ObrestiArhiv

28.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Kratkoročni dolgovi (obveznosti) - RazvrščanjeArhiv

11.1.2019, Jana Močnik, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

749 - Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb in naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednostiArhiv

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium