Danes je 2.10.2023

Pridobitve lastnih poslovnih deležev v d.o.o.Arhiv

19.9.2018, Domen Romih, davčni svetovalec v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Delnice in deležiGarancija

28.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje delnic

9.12.2004, Vir: DURS

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Knjiženje nerazporejenega dobičkaArhiv

10.4.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčna obravnava povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbeArhiv

17.7.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obdavčitev pri zaprtju d.o.o. po skrajšanem postopkuArhiv

11.9.2019, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Obračun DDPO: Prihodki (postavke 1-4)Arhiv

28.1.2020, mag. Dejan Petkovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja podjetja v BIHArhiv

14.11.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo DURS: Promet z lastnimi delnicami

14.12.2007, Vir: DURS

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Izbris družbe iz leta 19LL iz sodnega registraArhiv

8.12.2017, mag. Katja Erjavšek KER, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčno nevtralni prenos podjetjaArhiv

25.10.2017, Mag. Dejan Petkovič davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Tujec odpira d.o.o.Arhiv

22.8.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčna obravnava finančnih naložb razpoložljivih za prodajoArhiv

28.5.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p. in Luka Godnič, mag. posl. ved, preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Poročanje nabav investicijskega zlata, vrednostnih papirjev in obresti iz naslova danega depozitaGarancija

12.8.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Lastni deležiGarancija

13.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

RezerveArhiv

16.1.2020, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Pojasnilo 2 po MSRP za leto 2021 Osnove za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in pomembne računovodske usmeritveGarancija

16.1.2023, Ingrid Zadel, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: MSRP | Premium

Povezane osebeArhiv

5.1.2016, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vprašanja glede knjiženjaArhiv

25.4.2022, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja delnic - dolgoročnih finančnih naložbArhiv

20.3.2018, Mag Dejan Petkovič, Abeceda Svetovanje d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prodaja kapitala med povezanimi podjetjiArhiv

2.3.2021, Urška Juršev, Davčna svetovalka ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Priloga k izkazom majhne družbe za leto 2021Arhiv

13.12.2021, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

KapitalGarancija

16.2.2023, Jana Močnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Sprememba Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2VArhiv

12.12.2019, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Dolžnikovo premoženje, izpostavljeno izvršbiArhiv

24.1.2020, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Letno poročilo za mikro družbe za leto 2021Arhiv

13.12.2021, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritevGarancija

9.1.2023, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium