Danes je 19.7.2024

Input:

704 - Odhodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov

3.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

3.7.3 704 - Odhodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov

Kristinka Vuković, Sonja Kermat

Konto 704 je konto odhodkov, na katerem v breme konta izkazujemo odhodke iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov. Biološka sredstva, ki so zaloge (na primer pitana živina za zakol, perutnina za zakol) ter zaloge pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev se merijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, kadar je na dan začetnega pripoznanja pošteno vrednost takega biološkega sredstva mogoče zanesljivo izmeriti.