Danes je 19.7.2024

Input:

Davčna osnova in davčne stopnje (ZDMV-1)

12.7.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

7.5.3 Davčna osnova in davčne stopnje (ZDMV-1)

Odvetniška pisarna Bohl

Osnova za davek oz. davčna osnova in davčne stopnje so določene v obsežnem IV. poglavju ZDMV-1. Kot izhaja iz 8. člena ZDMV-1, se osnova za davek določi glede na vrsto motornega vozila (tarifno oznako). Merila za določitev davčne osnove glede na vrsto posameznega motornega vozila so: vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2 pri kombinirani vožnji (v izpust CO2), izražen v g/km, moč motorja, izražena v kilovatih (kW), in okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO. (emisijski standard EURO).

Podatki za določitev davčne osnove so določeni v potrdilu o skladnosti, v evidenci registriranih vozil ministrstva, pristojnega za promet, ki jo predpisuje zakon, ki ureja motorna vozila, v evidenci motornih vozil finančne uprave iz 29. člena ZDMV-1 ali v drugem verodostojnem dokumentu, v katerem so podatki za določitev davčne osnove. Pri določitvi davka glede na izpust CO(2) se upošteva podatek o izpustu CO(2) po globalno usklajenem preskusnem postopku za vozila (WLTP). Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO(2) po WLTP, se upošteva pretvornik iz 11. člena ZDMV-1, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

A) Izračun davka za motorna vozila iz tarifne oznake 8703 (t.i. ?osebna? motorna vozila), razen izjem

Za motorna vozila iz tarifne oznake (razen za - motornih vozil iz tarifne oznake 8703 10, bivalnih vozil, trikoles in štirikoles, motornih vozil, izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80), drugih motornih vozil brez izpusta CO2 in motornih vozil,