Danes je 22.1.2020
Input:

DDV dileme (4. del)

15.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne klepetalnice si lahko v.pdf dokumentu prenesete TUKAJ >>>.

 

Smo davčni zavezanec. Iz ZDA smo dobili račun za licence z obračunanim 22 % DDV, na računu je navedena VAT ID Number: EUxxxxxxxxx, naše davčne številke na računu ni navedene. Ali moramo tudi sami obračunati DDV in ga plačati? Kako knjižimo račun?

Da, ker ta EU številka je namenjena le, če bi bil prejemnik storitve oseba, ki ni davčni zavezanec (končni potrošnik). V kolikor pa je prejemnik te storitve davčni zavezanec in te storitve prejme za potrebe svojega sedeža, je sam plačnik DDV skladno s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1.

---

Smo zavezanci za DDV, v ZDA smo nabavili licence za programe. Kako je z obračunom DDV?

Če davčni zavezanec prejme storitev licenc od drugega davčnega zavezanca, ki ima sedež v tretji državi (ZDA), za potrebe svojega sedeža v Sloveniji, se kot kraj opravljanja teh storitev šteje Slovenija in mora prejemnik od te storitve obračunati DDV na podlagi samoobdavčitve.

---

Podjetje ima v najemu dve parkirni mesti, ki sta namenjeni izključno strankam. Ali si lahko odbija DDV? Kako dokazati v primeru inšpekcije, da parkirišča ne uporablja nihče od zaposlenih?

V zvezi s tem smo pred časom zastavili vprašanje davčnemu organu, ki nam je posredoval odgovor št. 0920-12204/2017-2, z dne 11. 12. 2017. Dostopen je na portalih DARA in DDV asistenca.

---

Prejeli smo račun upravnika. Na računu so navedene storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV, - prefakturirano 9,5 % in - prefakturirano 22 %. Ali je pravilno, da odbijamo DDV od vseh teh navedenih postavk? Poleg je navedena še postavka - Prefakturirano DDV ne obračuna, to pa ne vnesemo v knjigo DDV?

Skladno s prvim odstavkom 107. člena PZDDV se kot odbitek DDV šteje tudi znesek DDV, ki ga je upravnik nepremičnin prikazal na razdelilniku lastnikom ali najemnikom nepremičnin (točka a) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1). V zvezi z vašim drugim delom vprašanja pa ne vem, kaj točno je mišljeno.

---

Samostojni podjetnik, elektroinštalater, opravlja montaže toplotnih črpalk fizičnim osebam. Pri izstavljanju računa zaračuna material in ločeno delo. Material zajema 90 % zaračunanega zneska. Lahko uporabi 9,5 % stopnjo DDV (ob predpostavki, da so hiše del socialne politike in imajo primerno bivalno površino)?

Ker je za uporabo znižane DDV stopnje na področju gradbeništva treba preizkusiti več pogojev, se bom osredotočila le na izpostavljeno dilemo. Torej, če blago za potrošnika brez vgradnje ali montaže ni uporaben, gre za enotno storitev vgradnje ali montaže blaga – v tem primeru se DDV po nižji stopnji obračuna od celotne vrednosti - pogoj storitev montaže se uvršča v F/gradbeništvo.

---

Imam stanovanjsko hišo (vendar imam stalni naslov bivanja drugje). Ali lahko v tem primeru za obnovo oz. graditev te hiše uveljavljam znižano stopnjo DDV? To hišo imam namen oddajati v najem, torej ne rešujem stanovanjskega problema.

Za uporabo znižane DDV stopnje je potrebno preizkusiti več pogojev. Eden izmed njih je tudi ta, da gre za stanovanjski objekt, ki je namenjen za trajno bivanje. To velja tudi za stanovanja, ki se oddajajo v najem, vendar v najem za trajno bivanje, ne pa na primer za turistične namene. Upoštevati je treba več dejavnikov.

---

Davčni zavezanec je nabavil reklamne majice (z logotipom podjetja), ki jih je delil na nekem večjem dogodku kot reklamni material. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da si lahko od majic odbija vstopni DDV?

Če gre za reklamni material podjetja, menim, da je odbitek možen. Ko pa se te majice podarijo, pa menim, da je treba upoštevati mejo 20 EUR iz b. točke drugega odstavka 7. člena ZDDV-1.

---

Naše podjetje ima apartma na Hrvaškem. Oddajamo ga v najem tako fizičnim osebam kot tudi