Danes je 5.12.2022

Input:

DDV: Obdavčitev gradbenih storitev in s tem povezana dejavnost (prodaja, najem in posredovanje nepremičnin)

20.12.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

6.4.5 DDV: Obdavčitev gradbenih storitev in s tem povezana dejavnost (prodaja, najem in posredovanje nepremičnin)

Erika Režek, davčna svetovalka

DAVČNE STOPNJE PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV

V slovenskem sistemu obračunavanja in plačevanja DDV uporabljamo 2 davčni stopnji.

DDV se, po 1. odstavku 41. člena ZDDV-1, obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobave blaga in storitev.

Nižja davčna stopnja velja za blago in storitve iz Priloge I, ki je priloga ZDDV-1 in je njegov sestavni del. Za blago in storitve iz Priloge I k ZDDV-1 velja nižja, 9,5 % davčna stopnja.

Skladno z 11. točko Priloge I k ZDDV-1 se nižja davčna stopnja uporabi za stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje, ter dele teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh.

Nižja stopnja DDV velja za prodajo stanovanj, vključno z njihovo gradnjo, obnovo in popravili, ki so del socialne politike.

Pri obnovi in popravilu zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave, se uporabljal nižja, 9,5 %