Danes je 5.12.2022

Input:

Dopolnitve Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

3.10.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2.32 Dopolnitve Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

Darko Bohte

V UL RS, številka 58/2021 z dne 14.04.2021, je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (v nadaljevanju: dopolnitve pravilnika), ki velja od 15.04.2021 dalje.

Dopolnitve pravilnika se nanašajo na ugotavljanje prihodkov za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in na izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju: MTD) od PKP3 (ZIUOOPE) dalje. Težko pričakovane dopolnitve pravilnika so prinesle tudi nekatera nova pravila glede načina izračunavanja upada prihodkov pri MTD in čakanju na delo oziroma izboljšanje pogojev za upravičenost do državne pomoči. Subjekti lahko sedaj upad prihodkov ugotavljajo na več načinov, ne samo primerjaje prihodke, temveč tudi glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. Tako se dopolnitve pravilnika z novima možnima izračunoma upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč ne uporablja za izračun upada prihodkov za čakanje na delo in temeljni dohodek od 13. marca do 31. maja 2020 in za čakanje na delo od februarja do maja 2021. Se pa za to obdobje lahko uporabljajo le pravila o sorazmernem načinu izračuna upada prihodkov glede na prihodke od prodaje.

Pri izračunu upada prihodkov v zvezi s PKP-ji (ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP) moramo torej paziti:

  • v katero skupino upravičencev pomoči spadamo (ali smo poslovali celi leti 2019 in 2020, ali poslovali del leta 2019 oziroma del leta 2020 ali v letu 2019 sploh nismo poslovali),

  • v katerem obdobju (na podlagi katerega PKP) smo prejeli pomoč in

  • kakšne so zahteve določenega PKP glede upada prihodkov.

Dodatno pa so za izračun upada prihodkov v obdobju od 01.06.2020 do 31.12.2020 dalje pomembna tudi merila sorazmernosti, ki so določena s Pravilnikom, ki je stopil v veljavo 13.03.2021 oziroma z njegovimi dopolnitvami, ki so stopile v veljavo od 15.04.2021 dalje.

Pravilnik se tako dopolnjuje na način, da se upošteva podobna merila kot pri nekritih fiksnih stroških.