Danes je 17.4.2024

Input:

Kaj prinaša spremenjeni 3. zakon o pomoči gospodarstvu zaradi porasti cen energentov?

14.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

1.59 Kaj prinaša spremenjeni 3. zakon o pomoči gospodarstvu zaradi porasti cen energentov?

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS

Državni zbor je na seji dne 16.12.2022 sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (v nadaljevanju ZPGOPEK), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27.12.2022. To je že 3 zakon s katerim želi Vlada RS in Ministrstvo pomagati ublažiti oziroma omiliti porast cen energentov. Tudi ta zakon ZPGOPEK kot tudi predhoden temelji na Začasnem okviru za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z dne 9.11.2022).

Zakon ZPGOPEK omogoča subvencioniranje povišanih stroškov za energente kot so električna energija, zemeljski plin in tehnološka para in sicer za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Skupno je na voljo ne več 850 milijonov evrov, ampak 650 milijonov evrov, najvišja dovoljena pomoč na upravičenca pa bo lahko znašala od 2 milijona evrov pa vse do 150 milijonov evrov.

Vlada je prisluhnila najštevilčnejšim subjektom – mikro, malim in srednjim podjetjem in za njih uvedla cenovno kapico za električno energijo. Sprejela je Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 167/2022 z dne 30.12.2022 (v nadaljevanju Uredba) in nato še Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 4/2023 z dne 13.01.2023.

Uredba velja za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo za obdobje od 1.1.2023 do 30.6.2023. Uredba se ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 že sklenjene pogodbe o dobavi električne energije po cenah, ki so nižje od maloprodajnih cen po tej Uredbi. Velja pa za pogodbe o dobavi električne energije, ki so bile sklenjene med 9.11.2022 do vključno 31.12.2022 za dobave v času veljavnosti te Uredbe. Uredba določa najvišje drobnoprodajne cene za količino električne energije, ki so nižje od stroškovnih cen in znašajo: za višjo dnevno tarifo 217 €/MWh, za nižjo dnevno tarifo 155,50 €/MWh in za enotno tarifo 195 €/MWh (cene ne vključujejo davka na dodano vrednost). V kolikor ima podjetje sklenjeno pogodbo pred 9.11.2022, lahko uveljavlja pomoč po ZPGOPEK, vendar samo za tiste mesece, za katere je imel zakupljeno energijo po ceni, ki ni bila regulirana na podlagi Uredbe.

Po sprejetju Uredbe je posledično Vlada sprejela še Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A), ki je bil objavljen v Uradnem listu št 15/2023 z dne 6.2.2023.