Danes je 2.10.2023

Input:

Kako uveljaviti škodo zaradi poplav po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

29.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

2.59 Kako uveljaviti škodo zaradi poplav po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka ZDSS

Škodo poplav, ki so prizadele veliko gospodinjstev in seveda tudi poslovnih subjektov, lahko slednji ublažijo z ukrepi, ki jih določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju ZOPNN-F), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 88 z dne 10.08.2023 in vstopil v veljavo 11.08.2023.

Zakon ZOPNN-F vsebinsko omogoča pomoč oz. povračilo škode na področju dela, škode na sredstvih (strojih, opremi, zalogah, stavbah) in izpadu prihodkov ter za samozaposlene. V Zakon ZOPNN-F je prenesena tudi 50. točka GBER (General Block Exemption Regulation), ki določa, da vse oblike pomoči ne smejo presegati 100 % dejanske škode. V nadaljevanju so za posamezni ukrep za povračilo škode opredeljeni zakonski pogoji ter način uveljavitve škode.

I. ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU DELA

Zakon ZOPNN- F opredeljuje dva ukrepa na področju dela in sicer:

  • ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče;

  • ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Upravičenec do obeh ukrepov je lahko vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • - neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %;
  • - delodajalec, ki ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po SKD- finančne in zavarovalniške dejavnosti in je imel na dan 3.8.2023 več kot deset zaposlenih;
  • - tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

Kot višja sila se šteje odsotnost delavca zaradi posledic poplav v avgustu 2023, in sicer:

  • - nezmožnost prihoda na delo,
  • - nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih