Danes je 13.6.2021

Input:

Obračun DDPO za leto 2020 za gospodarstvo in negospodarstvo

14.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj. 

Negospodarstvo: Zanima me za koliko let za nazaj je potrebno popraviti DDPO? V primeru da je potrebno popraviti še pred letom 2018, ko se je uporabljalo program Silvester, kako postopati v tem primeru?

Popravke obračunov in priloge za obdobja do 01.01.2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa Silvester Pelias. Obračun in priloge v pdf imate na spletni strani FURS.

FURS ob tem ne pojasnjuje za koliko let nazaj pred 01.01.2018 lahko to storite. Svetujem kontaktiranje pristojnega finančnega urada.

Gospodarstvo: Ali se plačila za zdravstveno zavarovanje zaposlenih vsak mesec, od katerih se ne obračuna boniteta šteje kot davčno nepriznan odhodek ? kaj pa če bi se obračunala od tega boniteta, bi bil do priznan odhodek?

Skladno z določili 6. točke drugega odstavka 39. člena ZDoh-2 boniteta vključuje zlasti zavarovalne premije in podobna plačila. V kolikor je od bonitete obračunana dohodnina, so to skladno z določili 2. točke drugega odstavka 30. člena v zvezi s tretjim odstavkom 35. člena ZDDPO-2 v celoti davčno priznani odhodki.

Gospodarstvo: Dijaka smo imeli na praksi tri tedne v letu 2020. Kako in koliko davčne olajšave lahko koristimo?

Zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila vajencu, dijaku in študentu, največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Slovenji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela. Za to plačilo se štejejo nagrada in vsa druga delodajalčeva plačila vajencem, dijakom in študentom po učni pogodbi, ne pa tudi povračila stroškov (primeroma prevoza in prehrane). V poslovnih knjigah se pripoznajo ob nastanku poslovnega dogodka, (ko se pojavijo), in ne šele s plačilom.

Gospodarstvo: Ali se lahko koristi davčna olajšava za nabavo pisarniškega stola višje vrednosti?

Olajšavo za investiranje ni možno uveljavljati za vlaganja v pohištvo oziroma pohištveno opremo in za pisarniško opremo, z izjemo računalniške opreme, kot je določeno v 1. točki drugega odstavka 55.a člena ZDDPO-2.

Pohištvo je po splošno uveljavljenem pojmu del opreme bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki funkcionalni rabi, npr. odlaganju predmetov, sedenju, ležanju, hranjenju, izvajanju funkcije delovne površine idr.. Med pohištvo tako sodijo vse vrste pohištvene opreme delovnih oziroma poslovnih prostorov, omare, mize, stoli, police, regali, sedežne garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki itd.. Pri tem ni pomembno iz kakšnega materiala je pohištvo izdelano. Za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati ne glede na to, v katerem prostoru se pohištvo nahaja oziroma za kakšen namen se uporablja (npr. pohištvo za opremo pisarn, skladišč, proizvodnih obratov, delavnic, prodajnih, reprezentativnih in drugih poslovnih prostorov, pohištvena oprema za trgovine, lekarne, laboratorije, knjižnice, pohištvo in nastanitvena oprema za gostinske obrate, hotele itd.). Izjema od olajšave za investiranje velja torej za vse vrste pohištvene opreme in ne glede na to, za katere poslovne namene oziroma dejavnosti se uporablja, saj zakon glede tega ne določa nobene izjeme.

Gospodarstvo: Izpolnili smo prilogo 15, saj smo dali posojilo nerezidentu, v katerem imamo 100% naložbo. Malo me bega, ali se pod prejeta posojila vpiše znesek vrnjenih posojil, ki se nanašajo na prejšnja leta ali samo promet danih posojil v letu 2020?

 

V prilogi 15 obračuna DDPO se vpiše ali skupna vrednost prejetih posojil, ali skupna vrednost danih posojil, v obravnavanem primeru torej skupna vrednost danih posjil za obdobje od 01.01.-31.12.2020.

 

Negospodarstvo: ALI SO PRIDOBITNI PRIHODKI V ŠOLSTVU:

- TISTI za katere se zberejo sredstva iz nejavnih prispevkov: plačila za.

Sicer se za ta potem znesek zmanjšajo potrebna javna sredstva.

 

Med prihodke od pridobitne dejavnosti sodijo tudi sredstva za izvajanje javne službe, ki niso javna sredstva in se običajno pojavljajo kot doplačila uporabnikov storitev v javnih in zasebnih zavodih. To so predvsem šolnine, vstopnine, plačila in doplačila za socialnovarstvene storitve (npr. oskrbnine v domovih za ostarele in vrtcih) ipd..

 

Negospodarstvo: Ali velja preložitev oddaje DDPO na 30.4.2021 za vse zavezance - tudi za javni sektor, saj se kot zavezance omenja samo gospodarske subjekte?

 

Rok do konca aprila 2021 velja za vse zavezance obračuna DDPO.

 

Negospodarstvo: Smo vrtec - javni zavod in izvajamo tudi pridobitno dejavnost. Pa bi prosila za pojasnilo, kako dejansko izvesti spodnje pojasnilo o izvzemanju KDPZ... Obrazec DDPO smo v po starem (v deležu) že oddali 26.02., pa so nam na FURSU po telefonu pojasnili, da ne rabimo popravljat, če