Danes je 1.3.2021

Input:

Obračun DDPO za leto 2020 za gospodarstvo

11.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Družba je v letu 2019 koristila 40% olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2. Za eno osnovno sredstvo je družba v letu 2020 dobila nepovratna sredstva. Glede na to, da olajšave ni možno uveljavljati za investicije, financirane iz sredstev proračunov, samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije..., če imajo naravo nepovratnih sredstev, nas zanima, kje v obrazcu DDPO v letu 2020 povečamo davčno osnovo za financiran del. Tudi v letu 20 ima družba investicije, za katere se je prijavila na razpis, vendar sedaj še ne ve ali bo sredstva dobila.

V polje 12.1. obračuna DDPO (vpiše se znesek povečanja davčne osnove v skladu s šestim do osmim odstavkom 55.a člena ZDDPO-2).

Ali v DDPO izvzamemo kakšno pomoči po interventni zakonodajo (kot npr. pri samostojnih podjetnikih polje 2.8 v DDD za izvzem temeljnega dohodka)?

Po pojasnilu FURS se prihodki po #PKP-jih v obračunu DDPO ne izvzemajo. Glede MTD za družbenike, ki so poslovodne osebe in zavarovane po 16. členu ZPIZ-2, FURS še ni pripravil pojasnila.

V letu 2019 smo nabavili stroje, program in zaposlili 2 nova delavca. Ker nismo bili sigurni, da bomo za ta sredstva dobili 20% nepovratnih sredstev, sem jih v DDPO v celoti upoštevala kot olajšavo (40% vrednosti). Sedaj moram zmanjšati upoštevano olajšavo za 20% vrednosti subvencije za stroj.

500.003,00 * 40% = 200.001,20 upoštevane olajšave v 2020

500.003,00 * 20% = 100.000,60 subvencija v 2020 za ta del

400.002,40 * 40% = 160.000,96 pravilna olajšava 2020

Razlika_40.000,24

V DDPO 2019 imamo 69.041,96 neizkoriščene olajšave za vlaganja v OS.

Ali lahko za preveč upoštevano olajšavo v DDPO 2019 zmanjšam olajšavo v DDPO 2020 za neizkoriščen del olajšave za OS?

V polje 12.1. obračuna DDPO (vpiše se znesek povečanja davčne osnove v skladu s šestim do osmim odstavkom 55.a člena ZDDPO-2).

V polje 12.1. obračuna DDPO (vpiše se znesek povečanja davčne osnove v skladu s šestim do osmim odstavkom 55.a člena ZDDPO-2). Ali ne moremo samo zmanjšati premalo koriščeno olajšavo iz leta 2019, ki presega preveč obračunano olajšavo za delno subvencionirana sredstva? Ali je preostali znesek OS, ki je delno subvencionirano, predmet olajšave za investicije?

Lahko samo zmanjšate premalo koriščeno olajšavo iz leta 2019, ki presega preveč obračunano olajšavo za delno subvencionirana sredstva.

Preostali znesek OS, ki je delno subvencionirano, ni predmet olajšave za investicije.

V glavni knjigi imamo nekaj terjatev do delavcev, ki najverjetneje nikoli ne bodo izterjane, saj delavci niso več zaposleni v podjetju. Ali lahko podjetje sprejme sklep, da terjatve do 100,00 evrov odpiše, ker je strošek odvetnika (izterjave) cca 100,00 evrov in bi to smatrali, kot davčno priznan strošek? V kolikor je davčno nepriznan strošek v katero polje DDPO vpišemo ta znesek? Če vpišemo v polje davčno nepriznan strošek predvidevam, da kljub temu, da smo sprejeli sklep za odpis, ker so stroški odvetnika višji, da nam lahko v primeru inšpekcije zneske obrutijo s prispevki in davki, čeprav je znesek npr. do 100,00 evrov? Pravila odpisa poznam, zato vas prosim za vaše mnenje v omenjenem primeru in v katero polje vnesem ta znesek?

V kolikor dokažete, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma če dokažete, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi