Danes je 19.7.2024

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - pogosta vprašanja

29.7.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kolikokrat mora delodajalec delavca povabiti na zagovor, če se delavec opraviči, da se zagovora ne more udeležiti zaradi bolezni?

Zakonske zahteve, kolikokrat je to potrebno, ni (ZDR-1 ne opredeljuje, da se delavec lahko na primer opraviči štirikrat, petič pa opravičilo ne velja več). Vse je odvisno od tega, ali je razlog opravičila resničen/upravičen ali ne. Če je delavec dejansko bolan (in to dokaže tudi z zdravniškim potrdilom), potem ima seveda razlog, da ne pride na delo in na zagovor, kar posledično pomeni, da je tudi njegovo opravičilo upravičeno in zaradi bolezni zanj negativne posledice ne smejo nastati. Če pa sumite, da delavec ni dejansko bolan, pa je verjetno smiselno najeti detektiva, ki bo to preveril. V primeru, da bi detektiv v svojem postopku potrdil, da delavec ni bil bolan (in je dejansko bolezen simuliral), pa ste mu možnosti dali, to, da je ni izkoristil, pa je njegova škoda. V takšnem primeru vabila ni treba obnoviti, delodajalec pa dalje postopa glede na informacije, ki jih ima. Se pa priporoča, da v takšnih primerih vsa vabljenja striktno beležite, kot tudi npr. odločitve komisije, ki bi prisostvovala zagovoru, v katerih se ugotovi dejansko stanje (npr. da znova ni prišel na zagovor) in zabeležijo sprejeti ukrepi za preverbo ali razlog bolezni resnično obstaja (npr. zahteva se zdravniško potrdilo o bolezni, če ga ne prinese, če se ponovi, sklep, da bo naslednjič stanje preveril detektiv).

Ali lahko delavcu, starejšemu od 55 let in delavcu pred upokojitvijo redno odpovemo pogodbo o zaposlitvi zaradi nedoseganja delovnih rezultatov?

V primeru nedoseganja delovnih rezultatov govorimo o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, kot jo določa 2. alineja 1. odst. 89. člena ZDR-1. V nadaljevanju se navezujete na možnost takšne redne odpovedi delavcem, ki so dopolnili 55 let, ter delavcem pred upokojitvijo. Trenutno veljavni ZDR-1 predvideva posebno varstvo pred odpovedjo za delavce pred upokojitvi v 114. členu. Od prenove ZDR-1 (tj. od srede leta 2013 dalje) ta člen ureja varstvo vseh "starejših delavcev", ki so pred upokojitvijo in zvišuje mejo dopolnjenih 55 let (torej 55 let ZDR-1 ne pozna več oziroma ta kategorija ni več ločeno obravnavana za namen varstva pred odpovedjo). Starostna meja 55 let se je sicer od leta 2013 postopno (vsako leto za eno leto) zviševala, danes pa že velja meja dopolnjenih 58 let, tako da imamo trenutno v ZDR-1 starostno mejo določeno kot dopolnjenih 58 let. Poleg let pa v 114. členu ZDR-1 določa še dodatne pogoje v povezavi z varstvom takšnih delavcem pred odpovedjo