Danes je 19.7.2024

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

12.8.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2022.08.1.1 Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, ki omogoča, da ena pogodbena stranka neodvisno od volje druge pogodbene stranke, torej z enostransko izjavo volje, povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem posledično prenehanje delovnega razmerja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je oblikovalno upravičenje (1) oziroma oblikovalna pravica, ki je na voljo pogodbenima strankama in se uresniči tako, da ena pogodbena stranka izjavi voljo, ki je usmerjena v prenehanje pogodbe o zaposlitvi, in takšno izjavo sporoči drugi pogodbeni stranki. Glede na to, da je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, mora imeti namreč vsaka od pogodbenih strank možnost, da doseže prenehanje tega razmerja (seveda v skladu z zakonom).

Možnost podati odpoved pogodbe o zaposlitvi je na voljo tako delavcu, kot seveda tudi delodajalcu, le da se pravna ureditev za vsako izmed pogodbenih strank razlikuje. Zaradi varstva delavca, kot odvisne, šibkejše stranke v tem razmerju, so se postopno oblikovale varstvene delovnopravne norme, s katerimi se ščiti delavca pred in v zvezi z odpovedjo in pri tem delodajalca omejuje pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker ni potrebe po posebnem varstvu delodajalca pred delavcem v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njegove strani (še posebej pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi), delavčeva svoboda pri podaji redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi na drugi