Danes je 3.10.2022

Input:

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure dnevno (vzorec)

19.5.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

2.7 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure dnevno (vzorec)

Vesna Rebronja, pravnica

 

Odprite vzorec v Wordu

 

(Delodajalec ne more naložiti dela preko dogovorjenega delovnega časa)

 

Na podlagi 11.17., 31. in 65. člena ZDR-1 (Ur. l. RS št. 21/2013), Kolektivne pogodbe za dejavnost ________________ (Ur. l. RS št ________________), in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca ________________

sklepata

 

Družba ________________ vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v ________________ pod št. Srg ________________, matična številka: ________________, davčna štev.: ________________, ki ga zastopa direktor družbe, ________________ (v nadaljevanju: delodajalec)

in

 

Delavec/delavka . ________________,roj.: ________________, stanujoči: ________________

EMŠO ________________, davčna št. ________________ (v nadaljevanju: delavec)

 

naslednjo

 

POGODBO O ZAPOSLITVI

 

I. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre:

za delavca ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom, zaradi ________________ (priprave na delo, oz. usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oz. drugi razlogi).

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas s krajšim delovnim časom in sicer za obdobje od (datum) ___