Danes je 3.10.2022

Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom, II. primer (vzorec)

19.5.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

13.1.5.1 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom, II. primer (vzorec)

Vesna Rebronja


Odprite vzorec v Wordu

(Delodajalec lahko naloži delo preko dogovorjenega delovnega časa - neenakomerna razporeditev delovnega časa)

Na podlagi 11.17., 31. in 65. člena ZDR-1 (Ur. l. RS št. 21/2013), Kolektivne pogodbe za dejavnost ......... (Ur. l. RS št .......), in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca ....................

sklepata

Družba ............... vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v ............. pod št. Srg ............., matična številka: ............, davčna štev.: ........, ki ga zastopa direktor ....................... (v nadaljevanju: delodajalec)

in

Delavec/delavka ........................roj.: ........ stanujoči: ............................................

EMŠO ........................................, davčna štev.: ....................................

(v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI

I. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre za delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom, zaradi ........... (priprave na delo, oz. usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oz. drugi razlogi).

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas s krajšim delovnim časom in sicer za obdobje od ......... do