Danes je 28.2.2024

Input:

Pojasnilo DURS: Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca iz tretje države

22.1.2008, Vir: DURSČas branja: 9 minut

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-264/2007, 22. 1. 2008

"V zvezi z obravnavo stalne poslovne enote po ZDDPO-2, identifikacijo tujega davčnega zavezanca s sedežem v tretji državi (Japonska), vračilom DDV ter obdavčitvijo dobav blaga v verigi:

slovenski dobavitelj (ali dobavitelj iz druge države članice EU) → angleška družba → japonska družba → slovenska družba → končni naročnik (prejemnik blaga) v Sloveniji, pri čemer so vsi udeleženci dobav, razen japonske družbe, identificirani za namene DDV v eni izmed držav članic EU, pojasnjujemo:

Davčni zavezanec iz tretje države (Japonska) ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, če v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, in če izpolnjuje druge pogoje, določene v 74. členu ZDDV-1.

Davčni zavezanec s sedežem zunaj Slovenije, ki na ozemlju Slovenije opravi obdavčljivo dobavo, se mora identificirati za namene DDV preden opravi prvo tako dobavo in obračunati DDV od vsake dobave ter pridobitve blaga, za katere velja, da je kraj dobave na ozemlju Slovenije. Davčni zavezanec, ki nima sedeža na ozemlju Slovenije in v skladu s predpisi ni dolžan ustanoviti podružnice, lahko za izpolnjevanje obveznosti iz naslova DDV imenuje davčnega zastopnika.

Pridobitev identifikacijske številke za namene DDV s strani tuje osebe v Sloveniji ne pomeni tudi avtomatične določitve te osebe kot stalne poslovne enote za namene izvajanja določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Na podlagi 74. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) ima davčni