Danes je 26.9.2020

Input:

Pojasnilo FURS: Donacije in odbitek DDV

5.11.2019, Vir: FURS

Številka: 0920-1762/2019-4
Datum: 05. 11. 2019

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti

Prejeli smo vaš dopis z vprašanji glede donacij v zvezi odbitkom DDV. Donacije so namenjene neobdavčljivi in obdavčljivi (oproščeni in obdavčeni) dejavnosti. Sprašujete:

- ali se vrednost prejetih donacij vključujejo v imenovalec pri izračunu odbitnega deleža in

- ali vrednost prejetih donacij kakorkoli vpliva na višino odbitka DDV društva in če da, prosite za pojasnilo na kakšen