Danes je 21.5.2022

Input:

Poslovna uspešnost (delovnopravni vidik)

3.12.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.12.1.1 Poslovna uspešnost (delovnopravni vidik)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Bliža se konec leta, s tem pa se pri delodajalcih odpirajo tudi vprašanja, povezana z izplačilom dela plače za poslovno uspešnost oziroma tako imenovane božičnice ali trinajste plače. Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemije bolezni covid-19 in sprejeta interventna zakonodaja, ki je z začasnimi ukrepi omogočala nadalje delovanje mnogim poslovnim subjektom, hkrati pa jih zaradi koriščenja teh tudi omejila (npr. prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga, prepoved odrejanja nadurnega dela, prepoved izplačila nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu …).

Če uvodoma pogledamo določilo 126. člena Zakona o delovnih razmerjih, ta določa, da je sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Plača delavca je tako sestavljena iz osnovne plače in dodatkov, pri čemer pa dela plače za delovno uspešnost ali za poslovno uspešnost nista obvezni sestavini plače. Del plače za poslovno uspešnost delodajalec se delavcu izplača, če je tako določeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi delavca, v praksi pa se materija pogosto ureja tudi v splošnih aktih delodajalca.

Poslovno uspešnost lahko delodajalec delavcu izplača kot del plače mesečno ali večkrat letno na podlagi kriterijev, ki so običajno določeni v pogodbi o zaposlitvi. V praksi je poslovna uspešnost delavcem pogosto izplačana enkrat letno, praviloma v mesecu decembru. Tako izplačilo je lahko poimenovano kot trinajsta plača, božičnica, nagrada in podobno. Od tega, ali delodajalec del plače izplačuje mesečno ali enkrat letno, je odvisno tudi davčna obravnava tega izplačila.

ZDR-1 ne določa, kdaj se šteje, da je družba poslovno uspešna. Poslovna uspešnost se v zasebnem sektorju praviloma meri z