Danes je 17.4.2024

Input:

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (vzorec)

6.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.1.7 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Delodajalec ______________ [navedba naziva, poslovnega naslova, zakonitega zastopnika] na podlagi ___________ [navedba podlage, npr. družbena pogodba, pravilnik,… ] dne _______ sprejema

PRAVILNIK O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Pravilnik) se določa sestavine plače in se posebej opredeli kriterije, merila in višino dela plače za delovno uspešnost, ter določa način ocenjevanja delavcev.

Pravilnik velja za vse delavce pri delodajalcu, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen če pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali z vodilnim delavcem določa drugače.

PLAČA

2. člen

Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače, dela plače na podlagi delovne uspešnosti ter dodatkov, ki so določeni v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in tem pravilnikom.

Izplačana plača posameznega delavca je poslovna skrivnost družbe tako znotraj družbe, med delavci, kot tudi nasproti tretjim osebam.

Plače se izplačujejo enkrat na mesec, in sicer najkasneje osemnajst dni po preteku plačilnega obdobja.