Danes je 5.12.2022

Input:

Primeri obračunov različnih nadomestil

24.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.11.2.5 Primeri obračunov različnih nadomestil

doc. dr. Lidija Robnik

1. V pogodbi o zaposlitvi je določena osnovna plača 2.000 EUR bruto za 174 ur.
Kako postopati, da bo plača npr. za mesec oktober 2022 (RD, DOPUST + BOLEZEN) pravilno obračunana (nadomestila)?

Način obračunavanja plač je dejanski obračun. Torej je urna postavka 17,24 EUR x št. ur dela = mesečna plača, ki se spreminja, ker je odvisna od mesečne kvote delovnih ur. Zanima me, kako pravilno obračunamo nadomestilo (bolezen) in sicer skladno z 8. odstavkom 137. člena ZDR-1, to je v višini 80 % plače v preteklem mesecu za polni delovni čas? Plača za september 2022 je znašala 3.000 EUR bruto. September je imel 176 ur. Oktober ima 168 ur. Ali 3.000 (plačo september) delimo s 176 ur (ure september) = 17,04 EUR urna postavka ali je bolj pravilno, da 3.000 (plača september) delimo s 168 (ure oktober)= 17,86 EUR urna postavka.

Ali bi morali plačo september 3.000 deliti s 174 ur = 17, 24 EUR?

Kateri izračun je pravilen za obračun nadomestila za bolniško odsotnost v oktobru 17,04 EUR X št. ur bolniške X 80 % ali 17, 86 EUR X št. ur bolniške X 80 % ali 17,24 X št. ur bolniške X 80%?

Odgovor