Danes je 29.5.2023

Input:

Sprememba davčne obravnave povračil stroškov iz delovnega razmerja (uporablja se od 1. 7. 2022)

1.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.3.2.1 Sprememba davčne obravnave povračil stroškov iz delovnega razmerja (uporablja se od 1. 7. 2022)

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.,

Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, objavljena v UL RS, številka 87/2022 z dne 24.06.2022, spreminja višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Po novem znaša ta višina 0,21 evrov za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča (prej 0,18 evrov). Prav tako se usklajuje tudi višina kilometrine za službena potovanja, v primeru da zaposleni uporablja lastno vozilo z 0,37 evrov na 0,43 evrov za vsak prevožen kilometer.

Vrednosti bodo začele veljati in