Danes je 29.5.2023

Input:

Spremembe in dopolnitve zakona o finančni upravi - ZFU-B

10.5.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2.1.9 Spremembe in dopolnitve zakona o finančni upravi - ZFU-B

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Državni zbor RS je na svoji 5. redni seji, dne 15. 12. 2022, sprejel novelo ZFU-B. Na novelo ZFU-B je DS na izredni seji, dne 21. 12. 2022, z veliko večino izglasoval veto. DZ je dne 24. 1. 2023 na svoji 6. redni seji ponovno odločal o noveli ZFU-B in jo sprejel. Uradni list RS 14/2023, 3. 2. 2023, vsebuje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B), ki začne veljati 18. 2. 2023.

Novela ZFU-B naslavlja imenovanje direktorjev FU, način odločanja, dodelitev posameznega postopka drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje in odvzem pooblastil inšpektorju ter finančno preiskavo. Z novelo ZFU-B se odpravljajo določbe, uvedene z zadnjo novelo tega zakona (ZFU-A), zapisane v zakon v času prejšnje vlade, predvsem v delu, ki predstavlja odstop od sistemske ureditve, za katerega ni izkazan utemeljen razlog. Tako se ukinjata poseben položaj direktorjev FU in kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih davčnega postopka. Določa se tudi novo pooblastilo, tj. omogočanje uporabe tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga pri opravljanju finančne preiskave, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bile storjene najtežje kršitve predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in DDV, vključno z zagotovitvijo medsebojne pomoči pristojnim organom EU in držav članic EU.

Z uveljavitvijo novele ZFU-B se zagotavlja enak položaj direktorjev FU s primerljivimi položaji drugih javnih uslužbencev, vodij notranjih organizacijskih enot. Vzpostavlja se tudi enak način odločanja FURS, kot velja za druge upravne organe, prav tako se sledi primerljivi ureditvi položaja davčnih inšpektorjev, kot