Danes je 21.5.2022

Input:

Vprašanja glede aktive v bilanci stanja

18.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.2.4 Vprašanja glede aktive v bilanci stanja

Sonja Kermat

Podjetje je prejelo račun za izdelavo table s svetlobnim napisom, z logom podjetja v višini okoli 1.500,00 evrov. Zanima me, če se račun lahko knjiži med tekoče stroške poslovanja ali je to opredmeteno osnovno sredstvo?

Skladno s SRS2016 1 je opredmeteno osnovno sredstvo takšno sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitve oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo pričakovanjih uporabljala v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Se pravi, da je bistvena pri presoji glede knjiženja računa za izdelavo svetlobnega napisa njegova doba uporabnosti v vašem podjetju. V kolikor se bo svetlobni napis uporabljal v daljšem časovnem obdobju, ga je treba skladno s SRS2016 razvrstiti med opredmetena osnovna sredstva in ga amortizirati v njegovi dobi uporabnosti. Če pa bi svetlobni napis uporabljali le za določen namen v krajšem časovnem obdobju (na primer na točno določenem dogodku ali sejmu) in napis kasneje za vas ne bi bil več uporaben, bi lahko prejeti račun knjižili med tekoče stroške poslovanja.

Zanima me knjiženje naslednjega dogodka: podjetje A je pridobilo solastninsko pravico na podlagi investicijskih vlaganj v podjetje B, kjer ima najete prostore (vsa