Danes je 23.1.2021

Input:

Olajšave za investicije ter za raziskave in razvoj

19.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Osnovno sredstvo smo kupili leta 2017. To pomeni, da ga lahko leta 2021 prodamo v tretjo državo, ne da bi morali vrniti del olajšave? Kako pa je z vračilom odbitega DDV? Je potrebno vračati DDV, če prodamo osnovno sredstvo v tretjo državo?

Sredstvo lahko prodate po treh letih po letu vlaganja, torej v letu 2021.

V zvezi z DDV vprašanje zastavite v rubriko „MOJE VPRAŠANJE“. Po elektronski pošti boste prejeli odgovor strokovnjaka/strokovnjakinje na vašo dilemo. Hvala za razumevanje.

Za vsa morebitna vprašanja glede tehničnega postopka zastavljanja vprašanja preko MOJE VPRAŠANJE smo vam na voljo na telefonski številki 01 434 55 90 in 01 434 56 17 (Cvetka Gilly, cvetka.gilly@dashofer.si, in Danica Rupnik, danica.rupnik@dashofer.si, osebna svetovalka za portal).

V olajšavo smo lansko leto dali investicijo, ki smo jo letos odpisali, olajšava ni bila koriščena v preteklem davčnem letu in se prenaša. Ali to investicijo "izločimo" iz vrednosti nekoriščene olajšave za preteklo leto?

Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave za investiranje zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, kar pomeni, da investicije ne "izločite" iz vrednosti nekoriščene olajšave za preteklo leto.

Iz davčne uprave nam zastavljajo vprašanje kakšno delo opravljajo tehnologi / inženirji v podjetju X. Storitve njihove tehnične pomoči v podjetju X definiramo kot opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga prikazujemo na ločeni inventarni številki. Kako naj opišemo njihovo delo, da se bo to smatralo kot opredmeteno osnovno sredstvo in ne kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, tekoči stroški ali pravica do industrijske lastnine oziroma neopredmeteno osnovno sredstvo.

Na davčni upravi se sklicujejo na SRS 2.11., ki določa, da se v organizaciji nastali stroški raziskovanja ne pripoznajo kot NOS, temveč se obravnavajo kot stroški/odhodki obračunskega obdobja, v katerem nastanejo. S tem Furs del teh stroškov ne definira kot investicijo v OOS oz. NOS in izpodbija upravičenost do davčnih olajšav.

Žal se v obravnavani zadevi strinjam z mnenjem FURS-a.

Podjetje je nabavilo brusilke (nabavna vrednost pod 500 evrov). To knjiži na drobni inventar. Ali se lahko koristi 40 % olajšava, ker gre za DI?

Zavezanec se lahko odloči, da OOS, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500