Danes je 2.2.2023

Drugi odhodki - konti skupine 75Arhiv

4.5.2022, Andreja Schwarzmann, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Drugi poslovni odhodki - konto 703Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Finančni odhodki - konti skupine 74Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

999 - Drugi pasivni zunajbilančni kontiArhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

994 - Drugi aktivni zunajbilančni kontiArhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 663 - Knjiženje prodaje blaga iz prodajalneArhiv

7.1.2015, Krisitnka Vuković Urška Juršev Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 433 - Knjiženje skupinskega obračuna amortizacijeArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 664 - Knjiženje prodaje blagaArhiv

15.1.2015, Krisitnka Vuković Urška Juršev Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 230 - Knjiženje zmanjšanja prejetih kratkoročnih predujmovArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev - konto 701Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 401 - Knjiženje nabave pomožnega materiala na zalogoArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 433 - Knjiženje davčno nepriznanega dela amortizacijeArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 400 - Knjiženje nabave materiala na zalogoArhiv

7.1.2015, Krisinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 650 - Knjiženje konec poslovnega letaArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Prevrednotovalni poslovni odhodki - konti skupine 72Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 651 - Knjiženje zmanjšanja odvisnih stroškovArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Vrednost prodanih poslovnih učinkov - konto 700Arhiv

9.6.2014, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 651 - Knjiženje ob koncu poslovnega letaArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 659 - Knjiženje na koncu poslovnega letaArhiv

7.1.2015, Krisitnka Vuković Urška Juršev Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 401 - Knjiženje nabave pomožnega materiala za takojšnjo poraboArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga - konto 702Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 400 - Knjiženje nabave materiala za takojšnjo poraboArhiv

7.1.2015, Krisinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 295 - Knjiženje zmanjšanja DDV od danih predujmovArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 230 - Knjiženje povečanja prejetih kratkoročnih predujmovArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 231 - Knjiženje prejema, vračila in zadržanja areArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 431 - Knjiženje davčno nepriznanega dela amortizacijeArhiv

25.11.2014, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 659 - Knjiženje nabave blaga na podlagi materialnih evidencArhiv

7.1.2015, Krisitnka Vuković Urška Juršev Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 651 - Knjiženje vračunanih odvisnih stroškov nabave blagaArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 651 - Knjiženje nabave blaga in hkrati prenosa na zalogo blaga v lastnem skladiščuArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 161 - knjiženje kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, plačan v tujiniArhiv

25.11.2014, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 659 - Knjiženje nabave blaga in hkrati prenos na zalogo blaga v lastnem skladiščuArhiv

7.1.2015, Krisitnka Vuković Urška Juršev Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen s finančnimi naložbami - konto 724Arhiv

12.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konto 650 - Knjiženje nabave blaga in hkrati prenos na zalogo blaga v lastnem skladiščuArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Evidentiranje nabave trgovskega blaga na kontu 662 - Blago na potiArhiv

9.8.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Davčni vidiki zmanjševanja zalog na kontih skupine 66 za lastne potrebeArhiv

30.10.2020, Aleksandra Heinzer in Dejan Petkovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

182 - Kratkoročna posojila, dana drugim, vključno s kratkoročnimi terjatvami iz finančnega najemaArhiv

5.4.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

803 - Ugotovitev in prenos negativnega poslovnega izidaArhiv

6.10.2017, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

005 - Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi)Arhiv

3.11.2015, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Konkretni primeri pravočasnega obračuna in odbitka DDVArhiv

18.9.2019, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

651 - Odvisni stroški nabave blagaArhiv

25.11.2014, Krisitnka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Strošek transporta v kontnem načrtuArhiv

29.8.2018, Anka Kosič Mirnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

484 - Prispevki za socialno varnost samostojnih podjetnikov posameznikovArhiv

5.5.2016, Krisinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

801 - Ugotovitev in prenos dohodkov samostojnih podjetnikov posameznikovArhiv

6.10.2017, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium