Danes je 31.3.2023

Input:

743 - Odhodki iz drugih finančnih obveznosti

24.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.7.17 743 - Odhodki iz drugih finančnih obveznosti

Kristinka Vuković Sonja Kerma Urška Juršev 

Konto 743 je konto odhodkov, na katerem izkazujemo odhodke iz drugih finančnih obveznosti, ki se pripoznajo ob njihovem obračunu, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Podlaga za knjiženje so prejeti obračuni, pogodbe ali druge knjigovodske listine. V to skupino knjižimo odhodke iz drugih finančnih obveznosti, kot so obresti iz posojil od fizičnih oseb, družb (razen družb v skupini), obresti iz naslova lizinga in obresti iz posojil od drugih.

     
743         D   K   
   Promet      Povečanja      
         (Zmanjšanja)      
   Prenos      800   743   
               
   Obresti od fizičnih oseb           
743         D   K   
   Mesečni obračun obresti od fizične osebe za dolgoročno posojilo      743      
   - obveznosti za obresti, zmanjšane za davčni odtegljaj         280   
   - obveznosti za davčni odtegljaj         265   
               
743         D   K   
   Mesečni obračun obresti od fizične osebe za kratkoročno posojilo      743