Danes je 18.6.2024

Input:

Olajšava za donacije

14.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

1.65 Olajšava za donacije

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

V denarju bomo izplačali donacijo XY, ki je neprofitna in nevladna dobrodelna organizacija. Ker pa ta organizacija ni vpisana na seznamu upravičencev za donacije, nas zanima, če lahko upoštevamo davčno olajšavo.

Seznam upravičencev do donacij se nanaša na namenitev dela dohodnine za donacije, kot to določa 142. člen ZDoh-2 in ne na uveljavljanje olajšave za donacije (66. člen ZDoh-2 oziroma 59. člen ZDDPO-2).

Donacija dobrodelni ustanovi oziroma društvu je skladno s 30. členom ZDDPO-2 davčno nepriznan odhodek. V skladu s prvim odstavkom 59. člena ZDDPO-2 pa lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo za donacijo, in sicer do zneska, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Takšna pomoč (donacija) dobrodelni ustanovi oziroma društvu namreč izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 59. člena ZDDPO-2, ki so potrebni za uveljavljanje davčne olajšave v navedeni višini, in sicer:

  • - donacija je namenjena zavezancu za DDPO,
  • - donacija je namenjena zavezancu, ki je ustanovljen za opravljanje humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene,
  • - donacija je namenjena zavezancu, ki je skladno s področno zakonodajo, ki ureja ustanove oziroma društva, ustanovljen za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

V kolikor “XY“ izpolnjuje merila iz prvega odstavka 59. člena ZDDPO-2 oziroma prvega odstavka 66. člena ZDoh-2, ste v celoti upravičeni do olajšave za donacije do zneska, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Strokovno mnenje je podano na podlagi posredovanih informacij s strani naročnika in je omejeno le na vprašanja, ki jih obravnava, zato zaključkov ni mogoče širiti na vprašanja, ki jih mnenje izrecno ne obravnava.

Dobavitelj iz EU nam brezplačno pošlje blago (svetilke) za namen donacije zaradi nedavnih poplav v Sloveniji. To blago bomo poslali