Danes je 15.7.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi (komentar)

19.5.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

13.1.1 Pogodba o zaposlitvi (komentar)

Vesna Rebronja


  • Predmet pogodbe

Delovno razmerje

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec. Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Vse pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi oziroma če ta datum ni določen, z datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Spor o obstoju delovnega razmerja

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.

Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile 15 let starosti, v nasprotnem primeru je sklenitev pogodbe o zaposlitvi nična.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, razen če ni z ZDR-1 drugače določeno.

Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in v skladu z ZDR-1 objavljene pogoje za opravljanje dela. Določitev pogojev za opravljanje