Avtorji
Fenja Borštnar, dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Je redna zunanja sodelavka na javnem zavodu Cene Štupar, občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in v različnih podjetjih. Z založbo Verlag Dashöfer sodeluje pri pripravi seminarjev, video seminarjev, klepetalnic in strokovnih vsebin s področja knjigovodenja in računovodenja.

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

mag. Aleksandra Heinzer se je v tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev, njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji.

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., se je po diplomi zaposlila kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o. Svetuje predvsem na področju dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom. V znanstvenih in strokovnih revijah objavlja predvsem dela z davčnega področja.

Več >>

 

Posebna ponudba

 

Koledar poročanja
April 2019
PonTorSreČetPetSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližji dogodek v koledarju
22.4.2019 - plačilo prispevkov

Oglejte si vse dogodke za ta dan

 

Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
22.4.2019 - plačilo prispevkov

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več

 

Najnovejše

068 - Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstevGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 068 je konto sredstev, kjer na debetni strani (v breme) knjižimo druge dolgoročne finančne naložbe (tiste, ki jih namerava imeti podjetje v posesti v obdobju, daljšem od leta dni), za katere se je podjetje ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

120 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državiGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 120 je konto kratkoročnih sredstev, ki na debetni strani (v breme) izkazuje stanje terjatev do kupcev v državi (torej do fizičnih in pravnih oseb, rezidentov Republike Slovenije). Terjatve do kupcev so terjatve ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

430 - Amortizacija neopredmetenih sredstevGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 430 je stroškovni konto, kjer podjetje v debet (v breme) knjiži popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja. Pri tem moramo določiti dobo koristnosti sredstva, pri čemer poznamo: - ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

431 - Amortizacija zgradbGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 431 je stroškovni konto, kjer podjetje v debet (v breme) knjiži popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja. Pred tem mora določiti dobo koristnosti zgradbe in preostalo vrednost po poteku dobe koristnosti, ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

432 - Amortizacija opreme in nadomestnih delovGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 432 je stroškovni konto, kjer podjetje na debet (v breme) knjiži obračunano amortizacijo opreme in nadomestnih delov. V to skupino običajno uvrščamo opredmetena osnovna sredstva, kot so stroji, računalniki in ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

433 - Amortizacija drobnega inventarjaGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 433 je stroškovni konto, kjer podjetje v debet (v breme) knjiži obračunano amortizacijo drobnega inventarja. V to skupino spadajo opredmetena osnovna sredstva z dobo koristnosti nad enim letom, kot so razna ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

435 - Amortizacija naložbenih nepremičninGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 435 je odhodkovni konto, kjer podjetje na debet (v breme) knjiži popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja. Pred tem mora določiti dobo koristnosti zgradbe in preostalo vrednost po poteku ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

749 - Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb in naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednostiGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 749 je odhodkovni konto, kjer na debetni strani (v breme) knjižimo odhodke iz odprave pripoznanja finančnih naložb, ki niso kapitalski instrumenti in naložbenih nepremičnin, izmerjenih po pošteni vrednosti. ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

760 - Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trguGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 760 je konto prihodkov na katerem v dobro konta izkazujemo prihodke ter njihova povečanja in zmanjšanja, ki jih je podjetje v poslovnem letu ustvarilo pri svoji poslovni dejavnosti s prodajo proizvodov in ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

930 - Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih letGarancija

19.4.2019, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Konto 930 je konto obveznosti do lastnikov kapitala, na katerem v dobro konta izkazujemo stanje prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let na določen trenutek. V dobro konta knjižimo zneske nerazdeljenega čistega ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najbolj brano

Stroški intelektualnih in osebnih storitev - konto 416Garancija

14.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer
Stroški intelektualnih in osebnih storitev vključujejo stroške, ki jih organizaciji zaračunajo za opravljene storitve odvetniki, notarji, revizorji in tem podobni. Mednje sodijo tudi stroški storitev v zvezi z izobraževanjem zaposlenih in ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Priloga k izkazom majhne družbeGarancija

11.1.2019, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Določila ZGD-1 V skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1 ) morajo vse družbe v prilogi k izkazom razkriti naslednje podatke: 1. sprejete računovodske usmeritve; 2. kadar se opredmetena osnovna sredstva merijo po revaloriziranih ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Knjiženje prejete subvencijeArhiv

16.10.2016, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja Davčna oaza računovodstvo in davčno svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer
Od Zavoda za zaposlovanje smo prejeli subvencijo za zaposlitev osebe. Zavodu za zaposlovanje smo izdali zahtevek za subvencijo, na podlagi katerega so nam plačali 6.000,00 EUR. Ali smo pravilno knjižili prejem teh sredstev na konto 162000 ali je to izredni ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

AvansGarancija

11.12.2018, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer
Avans ali predplačilo ali predujem je denarni znesek, ki ga ena stranka da drugi ob sklenitvi pogodbe ali med njenim izvajanjem. Avans pomeni že delno izpolnitev obveznosti kupca. RAČUNOVODSKI VIDIK Vrste avansov ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium

Stroški sejmov, reklame in reprezentance - konto 417Garancija

14.1.2016, Andreja Schwarzmann, Vir: Verlag Dashöfer
Stroški sejmov vključujejo stroške udeležbe na nekem sejmu (najem sejemskega prostora), stroške porabe materiala in blaga za namene udeležbe na sejmu, lahko pa tudi stroške zastopanja na sejmu s strani neke druge osebe. Stroški ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Profi | Profi plus | MSRP | Premium
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
SEMINARJI

»HITRA ŠOLA« praktičnih znanj s področja računovodstva

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

V treh dneh se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva. Z našim kratkim izobraževanjem, ki bo delno v obliki predavanj in večina v obliki praktičnih delavnic, želimo da pridobite, potrdite in nadgradite znanja s področja računovodstva. Prednost izobraževanja je teoretično učenje s praktičnim delom! Več informacij >>>

Predavateljica: Aleksandra Heinzer
Če ste se z DDV začeli šele srečevati, je zelo pomembno, da se pravilno naučite kako deluje. Le s poznavanjem pravih osnovnih DDVpravil boste namreč lahko uspešno reševali dejanske zagate, s katerimi se boste morali spopadati pri svojem delu. Učenje odizkušene DDV svetovalke je lahko vaša dobra karierna naložba. V treh delovnih dneh boste tako v okviru DDV šole osvojili osnove in posebnosti davka na dodano vrednost, ki jih mora poznati vsak računovodja in knjigovodja v gospodarstvu. Več informacij >>> 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih